ردیاب GT30X

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 0
نوع ردیاب شخصی
پورت اتصال 17413
سنسور حرکت ندارد
فایل ها