ردیاب MF3

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 3
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 21410
سنسور حرکت ندارد
فایل ها راهنمای نصب