ردیاب FMB640

تعداد ورودی آنالوگ 2
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 4
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 11419
سنسور حرکت دارد
فایل ها