ردیاب Accipiter

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 2
تعداد خروجی دیجیتال 5
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 0
سنسور حرکت ندارد
فایل ها