ردیاب GT111

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 2
تعداد خروجی دیجیتال 3
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 0
سنسور حرکت دارد
فایل ها