ردیاب FM1120

تعداد ورودی آنالوگ 2
تعداد ورودی دیجیتال 4
تعداد خروجی دیجیتال 2
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 11410
سنسور حرکت دارد
فایل ها