ردیاب SR21

تعداد ورودی آنالوگ 1
تعداد ورودی دیجیتال 3
تعداد خروجی دیجیتال 2
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 11416
سنسور حرکت دارد
فایل ها