ردیاب S7

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 3
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 80
سنسور حرکت ندارد
فایل ها