ردیاب X1000

تعداد ورودی آنالوگ 2
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 3
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 0
سنسور حرکت ندارد
فایل ها