ردیاب Coban 103

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 1
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 12410
سنسور حرکت ندارد
فایل ها