ردیاب FM500 Blue Plus

تعداد ورودی آنالوگ 3
تعداد ورودی دیجیتال 5
تعداد خروجی دیجیتال 2
نوع ردیاب آهنربایی/مرسوله ای
پورت اتصال 0
سنسور حرکت ندارد
فایل ها